Enillwyr Grant £4,000 Ras yr Iaith

Ar 20 Mehefin 2014 fe gynhaliwyd Ras yr Iaith – ras di-gystadleuaeth gyfnewid i godi hyder a chodi arian at yr iaith Gymraeg. Cefnogwyd y Ras gan gwmnïau, unigolion a sefydliadau a dalodd £50 i noddi 1 km o’r Ras a gynhaliwyd rhwng Machynlleth ac Aberteifi. Wedi’r holl drefnu a rhedeg roedd gan y Ras £4,000 i’w ddosbarthu ar ffurf grantiau i hyrwyddo’r iaith Gymraeg o fewn y cymunedau a gymerodd rhan yn y digwyddiad – ardal Machynlleth, y cyfan o Geredigion ac ochrau Dyffryn Teifi o Sir Gâr a Sir Benfro.

“Roeddem ni’n hynod hapus gydag amrywiaeth a dyfeisgarwch y ceisiadau a dderbyniwyd. Yr uchafswm oedd ar gael i unrhyw un gais oedd £750. Mae rhai ceisiadau wedi derbyn hynny ac efallai wedi derbyn symiau llai. Roeddem ym falch i weld bod trawstoriad o ddigwyddiadau, daearyddiaeth ac ymateb i wahanol sectorau o’r gymdeithas. Wedi’r holl waith a hwyl wrth redeg i godi arian i’r Ras rwy’n siŵr y bydd y rhedwyr a’r noddwyr yn falch iawn gyda’r ymateb a’r syniadau ar sut i wario’r arian grant,” meddai Siôn Jobbins, Cadeirydd Ras yr Iaith.

Dyma’r ceisiadau a fu’n llwyddiannus:

Y Groes Goch, canolfan Aberteifi  - £750 tuag at cynhyrchu deunydd marchnata yn y Gymraeg a denu pobl i ddefnyddio’r Gymraeg.

Canolfan Glyndwr, Machynlleth – £750 – tuag at cynhyrchu sioe a deunydd i ysgolion ar hanes Owain Glyndwr

Theatr Troed y Rhiw, Felin-fach – £500 – tuag at cynnal gŵyl ddrama gyntaf y cwmni theatr

Ioga i Bawb, Aberystwyth – £300 – cynnal cyfres o weithdai ioga yn y Gymraeg ac yn arbennig at safon dysgwyr

Cangen Hoelion Wyth Cors Caron – £300 – cynhyrchu deunydd i ddenu aelodau newydd a hyrwyddo digwyddiadau y gymdeithas Gymraeg hon

Rali CFfI Ceredigion, Llandewi Brefi  - £300 – nawdd tuag at cynnal Rali flynyddol y Ffermwr Ifainc Ceredigion gyda phwyslais ar adloniant gyfoes Gymraeg

Gŵyl Tregaroc, Tregaron – £300 – nawdd tuag at cynnal gŵyl roc Cymraeg di-dâl yn Nhregaron yn haf 2015

UMCA, Eisteddfod Ryn-golegol - £300 – nawdd tuag at cynnal Eisteddfod Ryn-golegol myfyrwyr Cymraeg a gynhelir eleni yn Aberystwyth

Gŵyl Nôl a Mlân, Llangrannog – £300 – nawdd tuag at cynnal gŵyl roc Gymraeg di-dâl yn Llangrannog yn haf 2015

Cwmni Cymunedol Cletwr, gogledd Ceredigion – £200 – cyfraniad at brynu llyfrau Cymraeg i’w rhoi yn y siop a chaffi gymunedol ym mhentref Tre’r Ddôl.

 

Am wybodaeth bellach: Siôn Jobbins, post@rasyriaith.cymru 07815 85 78 21

 

Sylw yn y Wasg

11 Mawrth 2015

BBC Cymru Fyw + sgwrs ar raglen Dylan Jones ar Radio Cymru

Golwg360

 

Tagiwyd:
Postiwyd yn Newyddion
Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Shwmae! Su’mae! Sut bynnag chi’n ei ddweud e, defnyddiwch e! #ShwmaeSumae21 pic.twitter.com/xVn6otudoW
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Diwrnod i ddathlu amrywiaeth Ieithoedd Ewrop heddiw! Mae’r cyfandir yn gyfoethocach o’u herwydd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Mae Ras yr Iaith Lydaweg - y @Redadeg yn rhedeg 2,020km ar draws Llydaw - dydd a nos, di-stop! Pob parch a lwc i'r… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis