Pwy yw’r Cymro Gorau i ysgrifennu ‘Neges y Ras’?

Yn ystod Eisteddfod yr Urdd, Sir Benfro, bydd Ras yr Iaith yn gofyn i bobl Cymru awgrymu pwy yw’r Cymro neu Gymraeg Orau? Y rheswm dros hyn yw fod y Ras am roi’r fraint i’r person arbennig yma ysgrifennu’r neges fydd yn cael ei rhoi tu fewn y Baton sydd i’w chario ar hyd y daith dros dair diwrnod.

Caiff y neges y fraint o gael ei darllen yn niweddglo fawreddog Ras yr Iaith yn Aberteifi ar ddydd Sul 15 Medi 2013.

“Ein bwriad yw gofyn i berson sydd wedi gwneud cyfraniad dros y Gymraeg ac sydd wedi dangos ewyllys dros yr iaith i ysgrifennu’r neges bwysig hon. Ein gobaith yw y cawn ni neges ysbrydoledig ar gyfer yr holl redwyr a chefnogwyr fydd wedi cymryd rhan yn Ras yr Iaith a gynhelir am y tro cyntaf erioed eleni,” meddai Gwenno Hywel ar ran Cered, Menter Iaith Ceredigion, sy’n cyd-lynu’r Ras.

Bydd y baton (a’r neges ynddi) yn cael ei chario a’i throsglwyddo o law i law o ddechrau’r Ras yn Senedd-dy Glyndwr ym Machynlleth ar brynhawn dydd Gwener 13 Medi 2013 hyd at ei diwedd ar ddydd Sul 15 Medi yn Aberteifi.

Mae Ras yr Iaith yn seiliedig ar rasys llwyddiannus eraill dros ieithoedd frodorol Iwerddon, Llydaw a Gwlad y Basg. Yn y gwledydd hynny mae amrywiaeth o bobl wedi ysgrifennu’r neges gan gynnwys Arlywydd yr Iwerddon i enwogion o faes chwaraeon yng Ngwlad y Basg.

“Gall pobl awgrymu gwleidydd, llenor, pencampwr chwaraeon, adlonwr, ymgyrchydd – unrhyw un! Rydym am neges o ewyllys, gobaith ac adduned gan yr ysgrifennw. Gall pobl adaeleu awgrymiadau gyda ni yn stondin Mentrau Iaith Cymru yn yr Urdd,” esboniodd Rhidian Evans o Fenter Iaith Sir Benfro sydd yn un o’r mudiadau sy’n helpu gyda trefniadau’r Ras ac sy’n gyfrifol am stondin Mentrau Iaith Cymru ar Faes Eisteddfod yr Urdd eleni.

“Croesewir y genedl y gyfan draw i stondin y Mentrau yn ystod yr wythnos ac edrychwn ymlaen at weld pawb. Ceir amrywiaeth o weithgareddau at ddant pawb gobeithio gydol yr wythnos,” ategodd Rhidian.

Gall pobl adael eu hawgrymiadau ar Stondin Mentrau Iaith Cymru ar y maes, neu ebostio post@rasyriaith.org neu trydar eu awgrymiadau at www.twitter.com/rasyriaith neu adael neges ar dudalen www.facebook.com/rasyriaith

Gweinidog Addysg a’r Gymraeg yn Ymweld â’r Stondin

Bydd Leighton Andrews AC, Gweinidog Addysg a’r Iaith Gymraeg, yn ymweld â stondin Mentrau Iaith Cymru ar Faes Eisteddfod yr Urdd oddeutu amser cinio ddydd Llun 27 Mai. Yn ystod ei ymweliad bydd yn cwrdd â Dewi Pws Morris, sydd wedi cyfansoddi Cân y Ras ac yn dysgu rhagor am y fenter blaengar yma.


GWYBODAETH BELLACH
Gwenno Hywel: gwenno.hywel@ceredigion.gov.uk 07989 22 77 43
Rhidian Evans, Menter Iaith Sir Benfro: rhidian@mentersirbenfro.com 07805 15 12 91

Cydlynir Ras yr Iaith gan Cered, Menter Iaith Ceredigion gyda chefnogaeth mentrau iaith Sir Benfro, Gorllewin Sir Gaerfyrddin a Maldwyn. Ceir hefyd cefnogaeth gan Cymraeg i Oedolion y Canolbarth a mudiadau a sefydliadau Cymraeg eraill.

Tagiwyd: , ,
Postiwyd yn Newyddion
Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Mae Ras yr Iaith Lydaweg - y @Redadeg yn rhedeg 2,020km ar draws Llydaw - dydd a nos, di-stop! Pob parch a lwc i'r… twitter.com/i/web/status/1…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Mae'r Llydawyr cryf yn ymladd dros yr iaith yn erbyn dyfarniad Llys Cyfansoddiadol Ffrainc i fychanu a mygu'r iaith… twitter.com/i/web/status/1…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Pob hwyl i'n cefndryd @Redadeg sy'n rhedeg 2020km yr wythnos hon i godi arian i gefnogi'r iaith Lydaweg Chañs vat!… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis