Blog Archives

Virtual Race Around Wales to Raise Money for Community Health

ras123 (600x400)(1)

Ras123 campaign calls on the public to run one mile (or more) to raise money for Wales’ health sector charities in May. Ras123 is organised by Ras yr Iaith, a national event happening every two years that raises money for

Tagged with: , , ,
Posted in News
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis