Crysau-T ar werth ac am ddim i Noddwyr km!

Mae crysau-T newydd Ras yr Iaith nawr ar werth – dim ond £5 y crys (pob maint) gyda’r elw yn mynd nôl i’r Ras.

Ond, os ydych yn ddigon hael i noddi km ac yn barod i redeg, yna, gewch chi grys-T am ddim! Gallwch wisgo’r crys lliw melyn cwstard wrth redeg ar hyd lonydd Cymru wrth ddangos eich cefnogaeth i’r iaith Gymraeg.

Mae’r crysau wedi eu noddi gan gwmni bwyd enwog Llaeth y Llan ac mae logo’r cwmni i’w weld yn amlwg ar gefn y crys.

Deian a Rhodri yn y Crysau-T

Deian a Rhodri yn y Crysau-T


“Mae crysau-T y Ras gyntaf wedi profi’n llwyddiannus iawn – dwi’n dal i’w gweld ar hyd y lle dwy flynedd yn hwyrach!” meddai Rhodri Francis o Fenter Iaith Cered sydd i’w weld yn loncian yn aml ar hyd strydoedd Aberystwyth yn yr hen grys.
Crysau T gyda logo Llaeth y Llan

Crysau T gyda logo Llaeth y Llan


Yn ogystal â’r logo trawiadol mae lliw melyn cyfoethog y crys yn gymorth mawr i fodurwyr a siopwyr weld rhedwyr y Ras wrth iddynt redeg ar hyd strydoedd trefi Cymru.

Cael Gafael ar Grys-T

Mae’r crysau mewn meintiau 9-11 oed; 12-13 oed; Bach; Canolig; Mawr; Anferth. Cysylltwch â Siôn Jobbins as post@rasyriaith.cymru os hoffech un. Maent hefyd yn cael eu gwerthu drwy fentrau iaith: Cered Sir Benfro Gorllewin Sir Gâr Dinefwr ac Iwan Hywel ar gyfer y Gogledd yn Mentrau Iaith Cymru yn ganolog.

Sieciau’n daladwy i Rhedadeg Cyf. – y cwmni nid er elw sy’n gweinyddu’r Ras.

A Mwy! Gludyn Ffenest i Noddwyr km

Yn ychwanegol at y crys mae pob noddwr km yn derbyn gludyn am ddim i’w roi yn eu ffenest siop neu ysgol neu gapel i ddangos eu bod yn cefnogi Ras yr Iaith 2016.

Gludyn noddwyr Ras 2016

Gludyn noddwyr Ras 2016

Postiwyd yn Newyddion
Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Shwmae! Su’mae! Sut bynnag chi’n ei ddweud e, defnyddiwch e! #ShwmaeSumae21 pic.twitter.com/xVn6otudoW
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Diwrnod i ddathlu amrywiaeth Ieithoedd Ewrop heddiw! Mae’r cyfandir yn gyfoethocach o’u herwydd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Mae Ras yr Iaith Lydaweg - y @Redadeg yn rhedeg 2,020km ar draws Llydaw - dydd a nos, di-stop! Pob parch a lwc i'r… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis