2016 – Ail Ras yr Iaith

Yn dilyn llwyddiant Ras yr Iaith yn 2014 mae trefniadau wedi dechrau gyda’r bwriad o gynnal Ras unwaith eto yn 2016. Gobeithir ehangu llwybr y ras yn sylweddol trwy ddechrau ym Mangor a gorffen yn Llandeilo ac ymweld â thros 20 tref ar hyd y ffordd.

Cyfarfu Pwyllgor Ras yr Iaith ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ac yn dilyn y cyfarfod hwnnw gellir datgan mai bwriad y trefnwyr yw cynnal y Ras ar y 6,7,8 Gorffennaf, 2016. Y bwriad yw i’r Ras deithio drwy ganol trefi ar hyd y gorllewin gan ddechrau ym Mangor ar y 6 Gorffennaf a gorffen yn Llandeilo ar nos Wener 8 Gorffennaf. Mae’r swyddogion y Ras nawr mewn trafodaethau gyda’r awdurdodau.

Mae sawl mudiad Cymraeg wedi dod at ei gilydd i weithio dros y nod uchelgeisiol hwn: Hunaniaith, Mentrau Iaith Conwy, Maldwyn, Cered (Ceredigion), Sir Benfro, Gorllewin Sir Gâr, a Bro Dinefwr. Mae Mentrau Iaith Cymru yn ganolog, yr egin fenter iaith ym Mangor a grwpiau lleol yng Ngwynedd hefyd yn rhan o’r trefniadau.

Mae Ras yr Iaith wedi ei seilio ar rasus iaith eraill yn Llydaw, Iwerddon a Gwlad y Basg. Nid ras gystadleuol yw hi ond ras hwyl gyfnewid lle caiff baton yr iaith ei phasio o un dref i’r llall. Dim ond yng nghanol y trefi bydd y rhedwyr yn rhedeg.  Bydd busnesau, clybiau, mudiadau, ysgolion neu deuluoedd yn talu £50 i noddi 1km ac am hynny gall unrhyw nifer o bobl redeg.

Dywed, Emily Cole, Cydlynydd Cenedlaethol Mentrau Iaith Cymru:

“Mae Mentrau Iaith Cymru yn awyddus iawn i fod yn rhan o Ras yr Iaith, yn enwedig yn dilyn llwyddiant ysgubol y ras yn 2014. Mae gan y Mentrau rwydwaith o grwpiau ac arbenigedd mewn cysylltu gyda phobl o bob cefndir ac rydym yn ystyried Ras yr Iaith yn gyfle euraid i hyrwyddo a dathlu’r Gymraeg.”

Ychwanega Siôn Jobbins, Cadeirydd Ras yr Iaith:

“Mae cynnal Ras yr Iaith yn her uchelgeisiol – ond wedyn, mae sicrhau bod y Gymraeg yn iaith hyfyw hefyd yn her fawr. Mae cynnal y Ras yn arwydd o ewyllys, brwdfrydedd a phenderfyniad pobl Cymru i weld ffyniant yr iaith Gymraeg ac i wneud hynny mewn ffordd bositif ac iachus.

“Rwy’n hynod, hynod falch bod sawl Menter Iaith newydd wedi ymuno â mi. Mae mor dda gallu dweud bod yr ail Ras am fod yn hwy ac yn fwy na’r un gyntaf.”

 

Nodiadau i Olygyddion

Llwybr y Ras (i’w gadarnhau):

Bwriedir i’r Ras redeg drwy ganol trefi: Bangor, Bethesda, Llanrwst, Blaenau Ffestiniog, Trawsfynydd, Dolgellau, Machynlleth

Aberystwyth, Tregaron, Llanbedr PS, Aberaeron, Cei Newydd, Llandysul, Aberteifi

Castell Newydd Emlyn, Crymych, Arberth, San Clêr, Caerfyrddin, Rhydaman, Llanymddyfri, Llandeilo

 

Cân Ras yr Iaith 

Fideo o uchafbwyntiau Ras 2014

 

Ffeithiau am Ras yr Iaith 2014 (sef y tro diwethaf i’r Ras gael ei gynnal)

● 9 Tref mewn diwrnod yng Ngheredigion yn Unig

● 1,000 yn rhedeg

● 117 noddwr km lleol

● 150 stiward

● 2,000+ yn cefnogi ar hyd y ffyrdd ac yn seremonïau agor a chau’r ras

Gyda’r elw a godir o’r nawdd,  mae’r Ras yn dosbarthu grantiau i brosiectau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg. Yn dilyn llwyddiant Ras yr Iaith 2014 dosbarthwyd gwerth £4,000 o grantiau i grwpiau o fewn ardal y Ras. Roedd rhain yn amrywio o wyliau cerddorol fel Gŵyl Nôl a Mlaen a Tregaroc, i wersi Ioga i Bawb  a Gŵyl ddrama Gymraeg.

Cyswllt y Wasg

Siôn Jobbins:  post@rasyriaith.cymru

 

Postiwyd yn Newyddion
Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Shwmae! Su’mae! Sut bynnag chi’n ei ddweud e, defnyddiwch e! #ShwmaeSumae21 pic.twitter.com/xVn6otudoW
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Diwrnod i ddathlu amrywiaeth Ieithoedd Ewrop heddiw! Mae’r cyfandir yn gyfoethocach o’u herwydd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Mae Ras yr Iaith Lydaweg - y @Redadeg yn rhedeg 2,020km ar draws Llydaw - dydd a nos, di-stop! Pob parch a lwc i'r… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis